Automatska mašina za ekstrudiranje i rezanje višeslojnih šipki